14.01.2013

Започна общественото обсъждане на Бюджет 2013 в община Поморие

            За втора поредна година в община Поморие се провежда обществено обсъждане на проектобюджета с жителите на общината. Срещите започват днес, на 14.01.2013 г., в селата Каменар и Лъка и ще продължат до 25.01.2013г. Обсъжданията ще обхванат всички съставни селища, като на всяко едно от тях ще присъства лично кметът Иван Алексиев и/или негов заместник и финансисти от Община Поморие. Постъпилите от срещите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет, който ще бъде внесен за гласуване от Общински съвет на февруарската сесия.

            „Каня жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост да участва в обществените обсъждания на проектобюджета на Община Поморие, за да изкажат мнение и да направят своите предложения ”, каза кметът Алексиев.

            Във всяко едно населено място са разлепени плакати с графика на срещите, а в град Поморие на видно място е поставен билборд.

        Ето и пълния график за срещите:

№ по ред

СЪСТАВНИ СЕЛИЩА

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

1

с. Каменар

14.01.2013 Понеделник

16.00 ч.

залата на читалището

2

с. Лъка

14.01.2013

Понеделник

17.30 ч.

залата на кметството

3

с. Дъбник

15.01.2013

Вторник

17.00 ч.

училището 

4

с. Габерово

15.01.2013

Вторник

18.30 ч.

 училището

 

5

с. Белодол

16.01.2013

Сряда

 

15.00 ч.

залата на читалището

6

с. Александрово

16.01.2013

Сряда

16.00 ч.

залата на читалището

7

с. Медово

16.01.2013

Сряда

17.00 ч.

залата на читалището

8

гр.Каблешково

17.01.2013

Четвъртък

17.00 ч.

залата на ЗПК Каблешково

9

с. Порой

18.01.2013

Петък

16.00 ч.

залата на читалището

10

с. Гълъбец

18.01.2013

Петък

17.15 ч.

залата на читалището

11

с. Горица

18.01.2013

Петък

18.30 ч.

залата на читалището

12

Гр.Поморие, кв.Север

22.01.2013

Вторник

16.00

клуба

13

с. Козичино

22.01.2013

Вторник

18.00 ч.

залата на читалището

14

гр. Ахелой

23.01.2013

Сряда

17.30 ч.

залата на читалището

15

гр.Поморие

24.01.2013

Четвъртък

16.00 ч.

Община Поморие,   Зала № 2

16

гр. Поморие, кв. „Св.Георги”

24.01.2013

Четвъртък

17.30 ч.

залата на Дом за възрастни хора

17

с. Косовец

25.01.2013

Петък

17.00 ч.

Клуб в с.Страцин

18

с. Страцин

25.01.2013

Петък

17.00 ч.

клуба

19

с. Бата

25.01.2013

Петък

18.30 ч.

залата на Младежки дом