14.01.2013

Обявление по ОВОС от 14.01.2013г.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Изтегли: обява фиван