11.01.2013

Стартират строителните работи на ул. „Морска” в Поморие

 

Официалната церемония за стартиране на строителните работи по проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към ул. “Морска“ в кв. „Св. Георги“, гр. Поморие“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/1.4-06/2010/038,

ще се състои на 14.01.2013 г. от 12:00 ч.
на ул. „Морска” в кв. Свети Георги, гр. Поморие.