10.01.2013

В Поморие се състоя среща с младежки организации за изготвяне на общински план за младежта за 2013г.

Във връзка с изискването на член 15 от Закона за младежта  за първи път в Поморие и на територията на Област – Бургас се проведе тематична работна среща за изготвяне на общински план за младежта, който по закон трябва да бъде приет до 31 януари 2013 година.

На срещата присъстваха Диана Апостолова – зам.кмет по образование, култура, туризъм и хуманитарни дейности, Желязко Страволемов – Директор на дирекция «ОКТХДС» и  Валентина Ганева – експерт в Община Поморие. От страна на младежките организации присъстваха Любомир Вълков от фондация «Астика», ръководител на Младежки информационно-консултантски център «МИКЦ-Астика» и Апостол Стойчев от сдружение «АСУДелфи» и други младежки структури.

Акцент в работната среща бе съобразяването на годишната програма с националната стратегия за младежта, националната програма за младежта и годишните преоритети: 2013 г. Европейска  година на гражданите, доброволчество, участие на млади хора от селски и изолирани географски райони и др. Предвидени бяха дейности за свободна зона и неформално обучение на младежите на възраст между 15 и 29 години. Предвидено е и през тази година да продължат да се развиват дейностите за беплатно консултиране, информиране и обучение на младежите, по проект «МИКЦ Астика», по които Община Поморие е партньор.

До края на месеца се очаква да бъде обсъден състава на новия консултативен съвет за младежта в общината.

Очаква се  през следващата седмица подобна среща да бъде проведена и  в Бургас.