08.01.2013

Поморие ще бъде домакин на двудневен обучителен семинар за работа с проблемни семейства

            Двудневен квалификационен семинар за социални работници, учители, психолози, педагогически съветници и родители на тема „Работа с проблемни семейства”, ще се проведе на 23 и 24 януяри 2013 година, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Поморие.
            По време на образователните сесии участниците ще се запознаят с основните предизвикателства в живота на децата в съответната възраст, причините за асоциално поведение при тях, нарушените комуникации във взаимоотношенията деца – учители – родители. Ще бъдат разгледани проблеми в семействата, самотното родителстване и др.
            Семинарът ще предостави възможност да се изследват и най-ефективните реакции, посредством активното използване на интерактивни методи (симулация на проблемни ситуации, ролеви игри, групови дискусии и др.).
            Курсът е насочен към изграждане на нагласи за ненасилствено и конструктивно решаване на конфликтни ситуации, съчетано с конкретни дидактични подходи за изграждане на базисни умения в осъществяване на конструктивна комуникация.
            Водещ на семинара ще е доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м. – дългогодишен преподавател в Програмния съвет „Социални дейности и консултиране” на Центъра за хуманитарни науки при БСУ.

            Цената за един участник е 60 лв.
            За повече информация: Валентина Ганева, експерт хуманитарни дейности в Дирекция „ОКТХДС” към Община Поморие, тел.0884 831425, от 8.30 до 17.00 ч.