07.01.2013

Съобщение от Общинска администрация относно обявени конкурси

Във връзка с обявените конкурси за длъжност Директор Дирекция „ПНИАО” и старши юрисконсулт в Община Поморие, уведомяваме допуснатите кандидати, че обявената дата за провеждане на писмен изпит с решаване на тест за длъжността Директор Дирекция „ПНИАО” се променя от 11.01.2013г. от 10.30ч. на 10.01.2013г. от 10.30ч., а за длъжността старши юрисконсулт изпитът ще се проведе на обявената дата – 15.01.2013г. от 13.00ч. вместо в обявения по-ранен час 10.30ч.