07.01.2013

Обявление по ОВОС от 07.01.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас
РЕШЕНИЕ № БС- 97- ПР/13.12.2012
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШЕНИЕ № БС- 97- ПР/13.12.2012