07.01.2013

График на изнесените работни места на Бюрото по труда за месец януари

 

 ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ИРМ  ПРЕЗ МЕСЕЦ 01.2013Г

СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ С ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Населено място дата Начален час на обслужване на клиентите Краен час на обслужване на клиентите
с.Страцин 08.012013г. 09:00 15:00
с.Медово 08.01.2013г. 16:00 17:00
с.Белодол 22.01.2013г. 09:00 12:30
с.Косовец 22.01.2013г. 13:00 14:00
с.Бата 22.01.2013г. 15:00 16:30