04.01.2013

Списък на длъжниците към Община Поморие предадени за принудително изпълнение на съдебен изпълнител за месец Декември 2012г.

Настоящия списък се представя за обществено достояние на основание чл.182,ал.3,т.1 от ДОПК

Наименование на задълженото лице БУЛСТАТ Вид на задължението
по ред      
1 МЕХМЕДАЛИ АХМЕД ХАСАН    МПС ПД
2 СТОЙЧО ЦОНЕВ ЦОНЕВ    МПС
3 ЕМИН САЛИ ТАХИР     МПС 
4 ИСЛЯМ СМАИЛ ЮСЕИН    МПС 
5 СЕБАЙДИН АРИФ ЧАКЪР     МПС
6 ЮСЕИН АСАН АЙВАЗ    МПС ПД
7 МУСТАФА ЮСЕИН МАХМУД    МПС 
8 ОГНЯН СТОЯНОВ ГАЙДУРЛИЕВ    МПС
9 СТОЯН СЛАВЧЕВ ЯНЕВ     МПС
10 ЮСЕИН ИСМЕТ МУСТАФА    МПС  
11 АНДРЕЙ ПЕТРОВ СТОЯНОВ      МПС
12 РАЙЧО ХРИСТОВ СТОИЛОВ    МПС
13 ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ СПАСОВ    МПС ПД
14 „ТРОКЛИ”ООД   131102189 МПС
15 АНДРЕЙ ЩЕРЕВ ХРИСТОВ     МПС
16 „ИЗО-МАРЛИН ООД  102969846 МПС 
17 АТАНАСКА Й. ХАРАЛАМБОВА    ДНИ ТБО МПС
18 ЯНИ ВАСИЛЕВ САМОКОВЛИЕВ    ДНИ,ТБО,МПС
19 КИРЯК КИРИЛОВ ТОПАЛОВ    МПС
20 ПЕТКО СТОИЛОВ СТОИЛОВ    ДНИ,ТБО    
21 НИКОЛИНА ДИМИТР. ГЕОРГИЕВА   ДНИ ТБО
22 АСАН АЛИ МЕХМЕД           ДНИ ТБО
23 ТОНИЧКА КОСТОВА ДИМОВА    ДНИ ТБО 
24 АТАНАС СЛАВЧЕВ МИХАЙЛОВ    ДНИ ТБО  
25 НЕЛИ АНДРЕЕВА БОРИСОВА     ДНИ ТБО
26 МАРИЯ ХУРМУЗОВА ТОКАЛИЕВА   ДНИ ТБО 
27 АЙШЕ САЛИЕВА АЗИСОВА    ДНИ ТБО  
28 МАГДАЛЕНА П.ГАНЧЕВА    ДНИ ТБО 
29 ВЕРОНИКА НИКОЛОВА ВИТАНОВА   ДНИ ТБО
30 ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ХРИСТОВ    ДНИ ТБО 
31 ФАНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА    ДНИ ТБО
32 АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ ИЛИЕВ    ДНИ ТБО                       
33 САШО ИЛИЕВ ГЕМЕДЖИЕВ    ДНИ ТБО
34 МИЛЕНА НИКОЛАЕВА БЪРНЕВА    ДНИ ТБО 
35 ИВАНКА ЯНКОВА ПЕТРОВА    ДНИ ТБО    
36 СОФИЯ ПАНАЙОТОВА ДУРЕВА    ДНИ ТБО  
37 СТАНИМИР ВАС.СТАНКОВ    ДНИ,ТБО      
38 ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА    ДНИ ТБО
39 ВЕСЕЛКА АТАНАСОВА НЕЙЧЕВА    ДНИ ТБО