27.12.2012

Решения от 18-то заседание проведено на 20.12.2012г.

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 18-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.12.2012г.

/мандат 2011-2015г./

18-то заседание