10.12.2012

Решения от 17-то заседание проведено на 07.12.2012г.

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 17-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 07.12.2012г.

/мандат 2011-2015г./

17-то заседание