15.11.2012

Решения от 16-то заседание проведено на 08.11.2012г.

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   –   ПОМОРИЕ 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 16-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2012г.

/мандат 2011-2015г./

Решенията ще влязат в сила  след изтичането на сроковете по чл.45  от ЗМСМА – 29.11.2012г.

16-то заседание