11.10.2012

Решения от 15-то заседание проведено на 04.10.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 15-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.10.2012г.

/мандат 2011-2015г./

15-то-заседание