21.09.2012

Решения от 14-то /извънредно/ заседание проведено на 20.09.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 14-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2012г.

/мандат 2011-2015г./

14-то заседание