04.09.2012

Решения от 13-то заседание проведено на 03.09.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.09.2012г.

/мандат 2011-2015г./

 

Изтегли: 13-то-заседание