03.04.2018

БЧК започва раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС

 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) – План 2016, ВТОРИ ТРАНШ Българският Червен кръст –БУРГАС започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 13 872  нуждаещи се български граждани от област Бургас.

На 12 април 2018 г. се открива раздавателният пункт в град Поморие на ул. „Смирна“15А, с работно време от 13.00 ч. до 17.00 ч., без почивни и празнични дни.

За селата в Община Поморие раздаването ще започне по график в кметствата на населените места, както следва:

16 април 2018 г. – С. Каменар, с. Лъка, с. Дъбник, с.Габерово, с. Белодол, с.Медово, с.Александрово, град Каблешково

17 април 2018 г. – С.Бата, с.Косовец, с.Страцин, с.Козичино, с.Горица, с.Гълъбец, с.Порой

18 април 2018 г. – Ахелой

Раздаването ще продължи до 4 май 2018г. и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и  мед – 1 кг .

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;
  • майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК.

 Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност, а упълномощените лица следва да носят пълномощно от правоимащото лице и личните карти – своята и на правоимащото лице по списъка.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Допълнителна информация гражданите могат да получат в офиса на областната организации на БЧК- Бургас, к-с Възраждане бл 7/партер/ тел. 056/836186 и 056/814905.