05.04.2018

Община Поморие ще раздаде десетки награди на изрядните си данъкоплатци

От дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ напомнят на данъчно задължените лица, че могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако до 30.04.2018 г. внесат еднократно пълния размер на дължимите местни данъци и такси.

В тази връзка Община Поморие стартира кампания, с която да поощри най-съвестните си данъкоплатци. Телевизор, лаптоп, смартфон и десетки по-малки награди ще бъдат раздадени чрез жребий на лицата, платили пълните си налози за тази година в срока за отстъпка.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2018 г., но в този случай отстъпка не се ползва.

Дължимите суми могат да бъдат заплатени по един от следните начини:

  • на касите на дирекция „Приходи, местни данъци и такси“, където заплащането може да стане в брой или чрез ПОС устройство, без да се начисляват допълнителни такси за превод;
  • на касите на Easypay в страната;
  • на касите на Български пощи ЕАД;
  • на касите на банка ДСК;
  • чрез електронния портал на НАП;
  • чрез онлайн системата на еPay;
  • или чрез виртуален ПОС терминал в официалния сайт на Община Поморие.

Банкова сметка в „УниКредит Булбанк” АД, клон Поморие:
IBAN: BG86 UNCR 7000 8422 5508 14 ; BIC: UNCRBGSF

Кодовете за плащане може да видите <<ТУК >>