08.03.2018

Дирекция “Бюро по труда”- Поморие организира обучения за професионална квалификация

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ПОМОРИЕ

Уведомява безработните лица от община Поморие, че от 02.03.2018 г. могат да подадат в бюрото по труда заявление за включване в следните обучения за професионална квалификация:

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности. Курсовете ще се проведат в периода март – май 2018 г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Поморие.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи:

 • Безработни младежи до 29 г.;
 • Продължително безработни лица;
 • Продължително безработни лица, в т.ч. без квалификация или с нетърсена квалификация и с ниско образование, безработни лица от ромски произход, безработни лица на социално подпомагане, мигранти;
 • Безработни лица над 50-годишна възраст;
 • Безработни над 50-годишна възраст, в т.ч. с ниско образование и без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, в предпенсионна възраст, с недостиг на ключови компетентности, безработни лица от ромски произход на социално подпомагане, продължително безработни;
 • Безработни лица без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 • Безработни лица без професионална квалификация;
 • Безработни с ниска или не търсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование;
 • Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;
 • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица
 • Безработни с трайни увреждания;
 • Безработни лица с трайни увреждания с право на работа, без квалификация.

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” в гр. Поморие или във филиала в гр. Несебър

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Поморие, както и на тел. 0596/2-25-09, 0554/4-32-42