07.03.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 07.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат” в Черно море”, с възложител: „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.”

Отдел УТООС

Община Поморие