28.02.2018

Списъци на имоти за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 г.

Списъци на имоти за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 г.

Пасищен район Местности за общо ползване от земеделски

те стопани и общоселски

те стада

Площ за общо ползване от земеделс

ките стопани и общоселките стада/дка

Местности за индивидуално ползване № на ПИ за индивидуално ползване Катего-рия Площ на ПИ за индивид. ползване /дка/
1 2 3 4 5 6 7
Козичино Бозалъка 2362.59 Около селото 000233 6,5 317.979
Просиля Белнище 000299 6 104.692
Лапача Петков рът 000327 7 457.045
Равния рът Бозалъка 000351 7 33.054
Булката Равния рът 000936 5 216.906
Церов припек Идилица 000766 6 44.072
Белнище Петрова локва 000835 6 114.785
Идилица Равния рът 000622 5 62.201
Рамаданица Около селото 000808 6 28.620
Петр. локва
Равнината
Церите
Общ брой имоти-9 1379.354
Бата Новото място 260.517 Папура 000376 9 37.253
Болгара Черешите 000399 9 283.708
Мочурището Черешите 000402 9 23.461
Папура Папура 000295 9.5 119.144
Банята Бежаната 000572 8.7 406.033
Черешите Летището 000575 8 157.874
Язовира Болгара 000062 4 16.038
Бежаната
Общ брой имоти-7 1043.511
 Каблеш

ково

Минер. извор  213.234 Хижата 35033.210.7 10 288.429
Хижата Хижата 35033.24.22 10 197.931
Банята Хижата 35033.24.60 44.051
Прокара Хижата 35033.24.7 9 12.268
Паная Хижата 35033.24.32 9 168.827
Лалето Кошарите 35033.24.290 10 40.107
Панайот. чешма Старо селище 35033.21.206 1 3.426
Бадемите Банята 35033.22.418 3 4.315
Старо селище
Общ брой имоти-8 759.354
Гълъбец Тополите 117.219  Летището 000144 5 27.341
Пладнището  Летището 000145 5 5.184
Речката  Летището 000170 5 5.828
Летището  Летището 000178 3 15.459
Капковото Старите лозя 000197 6 252.094
Изворите Тополите 001079 3 8.143
Прасковите 002060 3 25.440
Общ брой имоти-7 339.489
Страцин Навеса 419.506 Кокичето 000364 3 27.341
Торището Торището 000263 8 28.136
Торището 000261 8 3.454
Торището 000262 8 6.187
До селото 000102 9 45.145
До селото 016003 8 14.046
Навеса 006410 3 39.986
Навеса 006095 3 12.755
000272 6 3.374
Торището 000260 8 7.875
000379 3 9.309
общ брой имоти-11 197.608
Медово Овчи кладенец 107.588 Реката 143004 4 6.603
Пръстницата Панаята 000119 7 24.198
Крушите Реката 000144 9,4 179.525
Драката
Реката
Крушите
общ брой имоти-3 210.326
Дъбник Мерата 437.99 Станчов гроб 002051 10 14.104
Станчов гроб Мерата 001029 10 283.383
Тютюна Терасите 009119 10 73.630
Крушака
Язовира
Пладнището
Терасите
общ брой имоти-3 371.117
Габерово Край селото 125.794 Кошарите 001033 10 100.000
Кошарите Лавандулата 006064 7 17.065
Изгрева Изгрева 003035 10 499.122
Резервата  Изгрева 003040 10 31.982
Лавандулата  Лехите 004085 10 29.918
Лехите 004090 7 19.466
 Равна гора 007025 10 46.461
Стария път 008092 7 23.179
Стария път 008114 10 68.259
Кошарите 001034 10 7.721
Кошарите 001036 10 222.474
Кошарите 001037 10 35.261
общ брой имоти-12 1100.908
Порой Мъртвицата 47.041
Паметника
Бадемите
Речката
Белодол Разсадника 564.341
Пладнището
Чучура
Мъгл. път
Воденицата
Косовец Пладнището 104.016
Черв. нива
Целината
Крушата
Александрово Канарата 136.993
Каптажа
Бабина драка
Каменар Бадемите 36.072 Рампата 000058 10 171.428
Герена Рампата 000060 4 3.091
Бадемите 000107 9 80.106
Бадемите 001064 9 3.038
Бадемите 001076 9 19.693
Гара Лъка 000088 4 9.016
Гара Лъка 000102 3 3.198
Гара Лъка 022097 4 31.810
Герена 000011 4 3.180
Герена 000065 4 9.973
Герена 000070 4 9.722
Герена 006064 4 435.353
Герена 006067 10,4 207.406
Герена 006203 10,4 3.141
Герена 006252 10,4 3.208
Герена 006255 10,4 16.997
Герена 064012 4 2.538
Герена 006215 10,4 2.690
Герена 006013 4 10.044
Герена 006065 4 50.494
общ брой имоти-20 1076.126
Лъка Момина чешма 42.027 Водоемите 002036 10 172.204
Божура Водоемите 002091 10 36.842
Течението Старо село 010026 10 41.635
Герена Течението 003032 10 20.095
Момина чешма 000114 10 514.397
Момина чешма 000118 10 322.124
Момина чешма 000133 3 31.844
Божура 001041 10 30.948
Герена 006022 5 2.219
Герена 007017 10 118.865
Герена 007018 10 126(396
Герена 007020 10 77.990
Герена 000082 10 150.676
Герена 000085 10 24.796
Герена 000087 10 21.000
Герена 000091 10 9.755
Герена 000094 10 221.093
Герена 000116 5 6.644
общ брой имоти-18 1929.523
Горица Доброван 374.014 Доброван 000228 8 355.060
Каниева чешма Кошарите 000255 9 96.504
Сухата чешма Доброван 000219 9 101.084
Денча Доброван 000220 9 50.632
Фонда Доброван 000213 9 33.412
Житницата Сухата чешма 000243 8 38.280
Ливадите Сухата чешма 000242 8 4.545
Доброван 000227 8 15.175
Денча 000288 8 27.393
Тополите 060013 3 47.143
Ливадите 120072 5 3.008
Ливадите 120132 5 3.748
Ливадите 120103 3 4.577
общ брой имоти-13 783.561
Ахелой Оранжериите 214.958
Герена
Бабата
Къмпинга
Кюнчето
Пречиствателната
Праматаря
Кашла
Бряста
Стролата
Поморие Голям герен 100.179
Заешка поляна
Харманите
 Общо за Общината Обща площ-5664.079 Общ брой имоти-111 9190.877