23.02.2018

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за курсанти във ВВМУ за учебната 2018/ 2019 г.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОС – 301/23.10.2017 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, набира кандидати за провеждане на предварителен конкурс за приемане на курсанти във ВВМУ за учебната 2018/ 2019 година.

Повече информация относно кандидатстването и подаването на документи може да получите в сайта на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – www.naval-acad.bg , както и в:

– Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов