23.02.2018

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 1296/20.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв, без конкурс на български граждани, освободени от военна служба.

Краен срок за подаване на документи – 30.09.2018 г.

  • Във в.ф. 52400 Велико Търново – 2 длъжности за сержант
  • Във в.ф. 52400 Долна Митрополия – 3 длъжности за сержант

Краен срок за подаване на документи – 10.11.2017 г.

Повече информация за свободните длъжности, кандидатстването и подаването на документи може да получите в сайта на ЦВО – www.comd.bg , както и в:

– Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

– Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14