07.02.2018

Съобщение във връзка с Обявление по ЗУТ от 02.02.2018 г. 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Обявление по ЗУТ от 02.02.2018 г. Община Поморие уведомява, че всеки желаещ може да се запознае с проектната документация за обект „Път I-9 „Сл. Бряг – Бургас“, участък Обход на град Поморие от км 217 +000 до км 222+849.41, част Парцеларен план в Зала 2 в сградата на Община Поморие.