02.02.2018

Годишен отчет на кмета Иван Алексиев за 2017 година

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПОМОРИЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА МАНДАТ 201
5-2019 Г.
ЗА 2017 ГОДИНА

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 Уважаеми съграждани,

На основание чл.44, ал.5, изречение първо от ЗМСМА, на 22.12.2015 година представих на Общински Съвет – Поморие своята Програма за управление на Община Поморие за мандат 2015-2019г.

Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изречение последно от ЗМСМА представям пред Общински Съвет – Поморие годишния отчет за изпълнение на програмата за 2017 г.

Отчетът може да бъде изтеглен от тук:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ В СНИМКИ