03.08.2012

Решения от 12-то заседание проведено на 30.07.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2012г.

/мандат 2011-2015г./

ИЗТЕГЛИ: 12-то-заседание