02.02.2018

Обявление на МРРБ от 02.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПУБЛИКУВА ОБЯВЛЕНИЕ на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41”, на територията на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, подробно описани в Решение №29 на Министерския съвет от 19 януари 2018г.

Вижте гореописаните документи ТУК.

Дата: 02.02.2018г.