01.02.2018

Съобщение за инвестиционни предложения от 01.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на пристройка и преустройство на гараж в жилищна сграда в УПИXI-89, кв. 9 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Хасан Али Осман и Амиде Мемет Осман
  2. „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИXVI-97, кв. 5 по плана на с. Медово, община Поморие”, с възложител: Марин Христов Михов
  3. „Изграждане на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в УПИXIII-83, кв. 12 по плана на с. Страцин, община Поморие”, с възложител: Мустафа Местан Мустафа.