30.01.2018

Съобщение във връзка с Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“

СЪОБЩЕНИЕ

 Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Поморие уведомява, че със Заповед  № РД01-58/22.01.2018 г. на министъра на труда и социалната политика срокът на действие на Национална програма  „Асистенти на хора с увреждания” за дейностите „Личен асистент” и „Помощник – възпитател” е удължен до 31.12.2018 г.

Личните асистенти и помощник-възпитателите, чиито трудови договори са прекратени от ДСП Поморие  считано от 01.01.2018 г. ,както и новите кандидати за включване в дейностите „Личен асистент” и „Помощник възпитател” през 2018 г., е необходимо да са  регистрирани по съответния ред в Д ”БТ”.

Кандидатите за лични асистенти и помощник-възпитатели подават по настоящ адрес заявление – декларация за включване в Национална програма  „Асистенти на хора с увреждания”.

Считано от 01.01.2018 г., размерът на гарантираният минимален доход е 75 лв.