22.01.2018

Приемният ден на дирекция СУТОСУП към Община Поморие ще се проведе на 25.01.2018 г.

Уважаеми съграждани,

Поради текущите дейности по саниране на сградата на Община Поморие, Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти” няма да има приемен ден утре /23.01.2018 г./.

Приемният ден ще се проведе на 25.01.2018 г. /четвъртък/ от 9.30 до 12.00 часа.

Благодарим Ви за разбирането!