16.01.2018

Дирекция „Социално подпомагане“- Поморие с информация относно достъпа до семейни помощи

 СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Социално подпомагане“- Поморие съобщава, че в ДВ бр. 99 от 12.12.2017 г. е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2018 г., с който се регламентира средномесечният доход за достъп до семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца и размера на семейните помощи за 2018 г., влизащи в сила от 01.01.2018 г.

        В тази връзка Ви уведомяваме следното:

  • Еднократната помощ при бременност, еднократната помощ за ученици, записани в първи клас и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година ще се предоставят при средномесечен доход в размер на 450 лв.;
  • Месечна помощ за отглеждане на дете по реда на чл.7 от ЗСПД /детски/ ще получават в пълен размер при средномесечен доход до 400 лв., а 80% от размера ще получават семейства с доход от 400, 01 лв. до 500,00 лв.

Размерът на месечните помощи за семейства с:

  • Едно дете е 40 лв.
  • Две деца е 90 лв.
  • Три деца е 135 лв.
  • Четири деца е 145 лв.
  • за всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20 лв.

Вижте Помощна таблица за достъп до месечни помощи по чл.9 от ППЗСП, считано от 01.01.2018 г.