15.01.2018

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец