15.01.2018

График за посещенията по населени места от социалните работници от отдел „Социална закрила“ в Поморие за месец януари 2018 г.