12.01.2018

Съобщения за инвестиционни предложения от 12.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на сондаж в ПИ №35033.14.262, местност „Разклона”, гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „РИЦ 6” ООД
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Монтаж на парници в ПИ №35033.14.321, местност „Разклона”, гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „РИЦ 6”ООД
  3. Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Жилищна сграда с кафе аперитив в УПИ VІІІ-710, кв.60 по плана гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: Тони Чавдаров Будинов.