12.01.2018

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за Сухопътни войски

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 1232/30.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища на територията на страната и чужбина, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

 • за в.ф. 24150 – Стара Загора – 15 длъжности;
 • за в.ф. 52740 – Хасково – 15 длъжности;
 • за в.ф. 52590 – Ямбол – 15 длъжности;
 • за в.ф. 54100 – Ямбол – 15 длъжности;
 • за в.ф. 44200 – Стара Загора – 15 длъжности;
 • за в.ф. 22180 – Карлово – 6 длъжности;
 • за в.ф. 24490 – Казанлък – 6 длъжности;
 • за в.ф. 42000 – Карлово – 6 длъжности;
 • за в.ф. 38640 – Казанлък – 6 длъжности;
 • за в.ф. 48340 – Карлово – 15 длъжности;
 • за в.ф. 54880 – Казанлък – 11 длъжности;
 • за в.ф. 54890 – Казанлък – 11 длъжности.

Краен срок за подаване на документи – 02.02.2018 г.

Повече информация относно кандидатстването и подаването на документи може да получите в сайта на ЦВО – www.comd.bg , както и в:

– Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

– Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14