12.01.2018

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за Съвместното командване на силите

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 1311/22.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали кадрова военна служба, отговарящи на условията по чл.141, ал.6 от ЗОВС, във Съвместното командване на силите, както следва:

  • за в.ф. 48960 – София – 5 длъжности за офицери, 1 длъжност за офицерски кандидат, 4 длъжности за сержанти и 1 длъжност за войник;
  • за в.ф. 22970 – София – 1 длъжност за сержант и 3 длъжности за войници
  • за в.ф. 28860 – Горна Малина – 5 длъжности за офицери, 1 длъжност за офицерски кандидат и 2 длъжности за сержанти.

Краен срок за подаване на документи – 30.01.2018 г.

Повече информация относно кандидатстването може да получите в:

– Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

– Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14