12.01.2018

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за бригада „Специални сили“

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 1160/08.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в бригада „Специални сили“:

  • 68-ма бригада „Специални сили“ – 28 длъжности

Краен срок за подаване на документи – 26.01.2018 г.

Повече информация относно кандидатстването може да получите в:

– Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

– Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14