12.01.2018

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за Сухопътни войски

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 1312/22.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, в Сухопътни войски, както следва :

  • за в.ф. 24150 Стара Загора – 5 длъжности;
  • за в.ф. 34750 Карлово – 1 длъжност;
  • за в.ф. 26400 Благоевград – 2 длъжности;
  • за в.ф. 24490 Асеновград – 2 длъжности;
  • за в.ф. 22220 Сливен – 3 длъжности;
  • за в.ф. 22160 Плевен – 1 длъжност;
  • за в.ф. 28610 София – 3 длъжности;
  • за в.ф. 24620 Свобода – 2 длъжности.

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2018 г.

Повече информация относно кандидатстването може да получите в:

– Офиса за водене на военен отчет в общините;

– Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14.