05.01.2018

Обяви на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

Днес, 05.01.2018 г., Община Поморие на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, разгласява: