05.01.2018

Обяви на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

Днес, 05.01.2018 г., Община Поморие на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ разгласява следните обяви: