21.12.2017

Осигурени са 4 млн. лева за проекти на поморийските рибари

Внесеното предложение за финансиране на Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ – Поморие получи одобрението на Управляващия орган на „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020., с максимален брой точки.

Одобрени са всички разходи, като общата им стойност е 4 млн. лева, осигуряваща финансиране на проекти на поморийските рибари.  Средствата ще се разпределят от ръководството на МИРГ Поморие, след като бъдат внесени и одобрени конкретни предложения от страна на местните рибари.

„От европейското финансиране ще имат възможността да се възползват само осем Местни инициативни рибарски групи от цялата страна. Радвам се, че Поморие е една от тях”, сподели кметът Иван Алексиев, който е и председател на сдружението.

Проектното предложение е по процедура: BG14MFOP001-4.002 – Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие, Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство”, с наименование: „Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие” и рег. № BG14MFOP001-4.002 – 0008.