08.12.2017

Окончателно класиране за длъжността Началник отдел „ УТООС“ в дирекция „СУТОСУП” на Община Поморие

СЪОБЩЕНИЕ

     Във връзка с проведения конкурс на 08.12.2017г. за длъжността  Началник  отдел „ УТООС“ в дирекция  „СУТОСУП”  на  Община Поморие,

Община Поморие ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ както следва:

  • Деница Пламенова Дечева-139,2 точки

 

Председател на конкурсната комисия: инж. П. Войнов /п/