07.12.2017

Инфраструктурен проект на НЧ „Светлина 1939” Поморие бе одобрен за безвъзмездна финансова помощ

Председателят на Народно читалище ”Светлина 1939” Поморие Динка Божинова подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

18836606_1119505794815992_2936539323021186669_oОще в края на 2016 г. читалището кандидатства със свой проект по програмата. Проектът бе одобрен, а договорът бе сключен с Държавен Фонд „Земеделие” на 04.12.2017 г. в София. Финансовата помощ е в размер  на 251 430. 36 лв. и следва да бъде използвана за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на читалището, включително и за дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Ето така НЧ „Светлина 1939” ще изпрати 2017 като една успешна, наситена с творчески резултати и постижения, година. Щастливи и горди сме с успехите си. Те са част от просперитета на читалищната ни организация, но и на град Поморие като цяло! Така секретарят на читалището Донка Китанова коментира новината за одобрения проект.

Изпращайте ни и Вие своите добри новини, вдъхновяващи истории, интересни снимки или постижения за гордост на еmail: dobrata_novina@abv.bg или във Facebook: @PomorieMunicipality

Разгледайте и другите публикации от рубрика "Добрата новина":