06.12.2017

Окончателно класиране от конкурса за Старши юрисконсулт в отдел „АИО“ на Община Поморие

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения конкурс на 05.12.2017 г. за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „АИО“ в дирекция  „ПНИАО”  на  Община Поморие

Община Поморие ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ от конкурса:

 Росица Димитрова Стоева – 162 точки

Председател на конкурсната комисия : Т. Митев /п/