04.12.2017

Обява за изнесено работно място в Дирекция „Социално подпомагане” Несебър

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ
8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; тел. 0596/22 312; факс: 0596/25 842
Информационно обслужване: 0596/22 215; централа 0596/25 240 ;0596/24 724;
е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Поморие обявява едно свободно работно място по заместване на длъжност социален работник в отдел ”Хора с увреждания и социални услуги” –  Изнесено работно място гр. Несебър  

Изисквания за заеманата длъжност:

  • Образователна степен- висше бакалавър;
  • Професионална квалификация – хуманитарни, обществени, икономически и правни науки;
  • Професионален опит – не се изисква;
  • Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

Необходими компетентности:

  • Работа в екип –  способност да работи с колегите си ефективно;
  • Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете;
  • Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес : гр.Поморие, ул. „Солна” № 15. Телефон за връзка 0596 / 2 52 40