16.11.2017

Седмица на безопасното движение и конкурс за рисунка в ОУ „Христо Ботев” – гр. Поморие

DSC06557 (Medium)Всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. Сигурността на движението по пътищата на всички зависи от личния принос и отговорност на всеки един участник в него, макар той да изглежда малък и недостатъчен. Съвкупността на добронамереност, дисциплина и толерантност на стотици хиляди хора едновременно би осигурило една по-здравословна и безопасна среда на пътното движение.

За отбелязване на този ден в ОУ „Христо Ботев” – Поморие се проведе Седмица на безопасното движение, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община Поморие. С различни мероприятия децата искаха да  привлекат вниманието към огромната смъртност и травматизъм от пътнотранспортните произшествия, към потенциалните заплахи, на които са подложени всички участници в движението и към необходимостта от спазване на правилата за пътна безопасност.

По повод световния ден, в училището се проведе конкурс за рисунка на тема „Пътна безопасност”.  Творбите участниците бяха разпределени в две групи, а победителите са както следва:

1-4 клас:

Първо място – Магдалена Христова от ІV А клас
Второ място – Атанас Ганев и Деян Абрашев от І А клас
Трето място – Давид Мандов от І Б клас

5 – 7 клас:

Първо място – Виктория Митева от V А клас
Второ място – Христо Топалов от VІІ А клас
Трето място – Веселина Рашкова от V Б клас и Ангелина Василева от VІІ б клас

Всички участници в конкурса получиха награди, осигурени от МКБППМН при Община Поморие. Целта на конкурса е да се популяризират правилата за безопасност сред  учениците, както и те да изразят своите идеи за безопасно поведение на пътя чрез средствата на художественото творчество.