16.11.2017

Финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г. на Община Поморие

Финансов отчет на Община Поморие, към 30.09.2017 г:

Отчет за приходите и разходите

Баланс