15.11.2017

МИРГ Поморие внесе Стратегията си за местно развитие

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ – Поморие внесе проектно предложение за финансиране на Стратегия за воденото от общността местно развитие по ОП „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020.

Общата финансова рамка, осигуряваща финансиране на проекти на поморийските рибари е 4 млн. лева. Средствата ще се разпределят от ръководството на МИРГ Поморие, след като бъдат внесени и одобрени конкретни предложения от страна на местните рибари.

Проектното предложение е по процедура: BG14MFOP001-4.002 – Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие, Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство”, с наименование: „Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие” и рег. № BG14MFOP001-4.002 – 0008.