06.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 06.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изготвяне на ПУП-ПП за обект: КСН ЕП Адата ст. № 8 – ТП Равда в землищата на гр. Ахелой, община Поморие и с. Равда, община Несебър”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД.

Отдел УТООС

Община Поморие