03.11.2017

Тригодишна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности