25.10.2017

Обявление по АПК от 25.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на „ГЕ & ДИ” ДОО – гр. София – заинтересована страна, Заповед №РД-16-1242/ 11.10.2017 г. и Заповед №РД-16-1243/ 11.10.2017 г., приложени в прикачения файл.

Дата: 25.10.2017 г.

Изтегли : Заповед №РД-16-1242/ 11.10.2017 г. и Заповед №РД-16-1243/ 11.10.2017 г.,